Wednesday, November 02, 2005

貓房

今天,爸Be媽Me為我安排了一些新東西:

1. 因為天涼了,在窗台上加了薄墊;

2. 因為我長大了,他們為我換了特大有蓋、有門的砂盤;

3. 因為砂盤大了,放不進貓籠,他們將貓籠收起;

看!這便是經過「改裝」的房間......我的房間!

當閣下看見我這副悠然的樣子,便知道我對這新安排有多滿意啊!^o^

5 comments:

Bosco & Ryan said...

阿妹呀, 我同你用同一個食物兜,風扇同埋床仔架, 我地真係兩兄妹喇! Boma仲話如果我地拍埋一齊佢未必分到我同你喎, 都唔知係咪人地阿媽黎架.........

Christy said...

嘩!阿哥,我真係估唔到大家連把風扇都係一様噃,咁都難怪Boma會認錯我地o既,不如咁……我地出黎見吓面,試吓佢係唔係真係會分唔到我地吖!話唔定連奶娘都分唔出呀!嘻嘻……

Anonymous said...

christy媽,

你怕唔怕christy住喺窗台比你d隔離鄰舍發現呀? 我就好想有人得閒無事望吓我個窗台有只好得意嘅貓嘞!

大少都有一間咁上下嘅房, 不過就......多好多雜物啦

Anonymous said...

Miss Four,

唔會喇,佢同個窗台o既顏色差唔多,睇唔到架!你睇吓第一張相吖,我影佢間房o既時候都睇唔到佢原來係窗台度呀!

Anonymous said...

哈哈, 舖左被都要訓隔離, 同大佬明一樣.

 
Design by Amanda @ BloggerBuster