Thursday, May 14, 2009

貓豬要健身!

我家大小姐似乎發左福,睇黎佢都知道,所以搵左 Christy 媽既健身單車做下運動!只不過‧‧‧佢上到架單車度好似有 d 腳仔軟‧‧‧再睇耐 d 又唔似係,佢居然敢舉起左隻手,仲企得好穩陣呀

跟住又伸下隻腳
仲愈企愈得戚添喎
佢曾經試過用健身單車,借力跳起開呢個燈制架
唔知係唔係個位細得濟,企得耐左,手腳開始唔係好協調
噢!原來睇錯左!當想伸隻手出黎"了"佢既時候,佢已經紮起個馬,有所準備
仲出手打人添呀!
真係咪睇佢肥騰騰,身手仲係好鬼敏捷,叻女! ^o^

1 comments:

爽媽 said...

"佢曾經試過用健身單車,借力跳起開呢個燈制架"<--------因咩事christy要開燈制呢!!!咁搞笑o既!!莫非妳想證明自己肥得黎仍身手敏捷!!!

 
Design by Amanda @ BloggerBuster