Sunday, September 25, 2005

健身器

媽Me話我呢排肥到唔肯「郁」,買左一個健身器比我做多D運動


果然有效!你睇我身手幾咁靈活,仲有,玩左一陣之後......連瑜伽都做到呀!勁lei......

Friday, September 23, 2005

老鼠老鼠我愛你


有呢一串老鼠,你想我點都得!跳高、拗腰都無問題呀!

Monday, September 19, 2005

蛙式

大熱天時,最好都係游吓水,你睇我,未落水先操練一下,即使喺平地上一樣可以自由自在咁游來游去,問你服未?Saturday, September 17, 2005

貓?大腳板?

各位觀眾......究竟你地係張相入面見到一隻貓定係一隻長有特長腳趾既大腳板吖?

仲有呀,到左今日,我已經四個月大喇!

Friday, September 16, 2005

捉迷藏﹝二﹞
我又左匿右匿,點知都係比媽Me搵到添!

傻貓剪影Thursday, September 15, 2005

冧樣死喇死喇,好舒服呀......

Wednesday, September 14, 2005

為食貓Tuesday, September 13, 2005

偷襲行動失敗事件

1. 瞄準目標
2. 無人發覺
3. 噢!起跳不足,行動宣告失敗
4. 就當無事發生啦,Shhhh......唔好比人知呀~~~

Sunday, September 04, 2005

捉迷藏﹝一﹞
係爸Be同媽Me既屋企,我最鐘意周圍「匿」...

 
Design by Amanda @ BloggerBuster